Đăng ký chuyên ngành xét tuyển 2017

(Chỉ đăng ký khi có số báo danh dự thi THPT Quốc gia)
/
/
Chú ý:

- Chỉ các thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh mới phải đăng ký chuyên ngành.

- Ngành Quản trị kinh doanh (mã ngành 52340101) gồm 3 chuyên ngành đào tạo ở 2 Khoa:

   + Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thuộc Khoa Kinh tế

   + Chuyên ngành Quản trị du lịch, khách sạn và Hướng dẫn du lịch thuộc Khoa Du lịch