Viện Đại Học Mở Hà Nội

Thông tin liên hệ

Viện Đại Học Mở Hà Nội

Địa chỉ: Phòng A1.5 Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Email: daotao@hou.edu.vn

Số điện thoại: 043.8694821 - 043.8682299 - 04.62974545 - 04.62974646