Thông báo tình hình xét tuyển đợt 2

Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo về việc xét tuyển đợt 2 như sau:

Cho tới 17h ngày 26/08/2012, Viện Đại học Mở Hà Nội đã nhận được 2.892 hồ tuyển.

Theo yêu cầu của Bộ GD & ĐT tại công văn số 5551/ BGDĐT – GH ĐH ngày 23/08/2012,Hội đồng tuyển sinh Viện Đại học Mở Hà Nội quyết định kéo dài thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 đến 17h ngày 7/9/2012 (tính theo dấu bưu điện trong trường hợp hồ sơ xét tuyển gửi theo đường bưu điện); không nhận hồ sơ xét tuyển trong 3 ngày nghỉ 01,02,03/09/2012

Chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 đã thông báo có thể điều chỉnh tăng sau khi có kết quả nhập học thực tế của sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐÔNG TUYỂN SINH

                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                    GS.TSKH. Nguyễn Thanh Nghị