Viện Đại Học Mở Hà Nội

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày đăng 14/04/2017

 

  1. Tên ngành đào tạo:     Công nghệ Thông tin (Information Technology)
  2. Mã ngành đào tạo:      52480201
  3. Thời gian đào tạo:       4 năm (khối lượng 140 tín chỉ)
  4. Văn bằng tốt nghiệp:  Kỹ sư Công nghệ Thông tin
  5. Loại hình đào tạo:      
    1. Chính quy:  tuyển sinh theo kết quả thi THPT Quốc Gia
    2. Từ xa: xét tuyển theo bằng Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (được tham gia học tập, rèn luyện và thực hiện các dự án chuyên môn và đạt trình độ tương đương sinh viên Chính quy).
  6. Tổ chức đào tạo:  

Theo hình thức tín chỉ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người học để đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó, người học được quyền lựa chọn kế hoạch học tập phù hợp với bản theo từng giai đoạn khác nhau như chọn môn học, thời gian, giảng viên nhằm tối đa hóa lợi ích của sinh viên.

​      7. Mục tiêu đào tạo

Ngành Công nghệ thông tin (CNTT) đào tạo tạo các kỹ sư CNTT có trình độ vững vàng, kỹ năng thực hành chuyên sâu để nghiên cứu, xây dựng và phát triển ứng  dụng  CNTT, đáp ứng nhu cầu  phát  triển  kinh tế - xã hội trong nước và hội nhập quốc tế.

Sinh viên học ngành CNTT được trang bị những kiến thức chung về khoa học tự nhiên như toán học cao cấp, đại số tuyến tính và phương pháp tính toán khoa học… và những kiến thức cơ bản về ngành công nghệ thông tin như toán học rời rạc, tin học đại cương, kỹ thuật điện tử số, kiến trúc máy tính, nguyên lý của các hệ điều hành, mạng máy tính, phương pháp lập trình cho máy tính, phương pháp tổ chức và khai thác xử lý dữ liệu trên máy tính phục vụ cho tính toán và lưu trữ…

Đặc biệt, sinh viên ngành CNTT được trang bị những kiến thức chuyên ngành chuyên sâu theo các hướng như công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, mạng và bảo mật hệ thống, công nghệ đa phương tiện,… đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp đáp ứng tốt các vị trí công việc trong thực tiễn, có khả năng chuyên môn hóa rất cao và năng lực thích ứng với sự phát triển của công nghệ rất tốt.

         8. Các vị trí công việc có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp:

Kỹ sư thiết kế, xây dựng và vận hành các hệ thống ứng dụng máy tính trong các lĩnh vực như công tác hành chính - văn phòng, văn thư - lưu trữ…

Kỹ sư thiết kế, xây dựng, vận hành và đảm bảo an ninh an toàn cho các hệ thống mạng máy tính - đa người dùng cho các đơn vị, cơ quan xí nghiệp…

Kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp về đồ họa, sản phẩm truyền thông đa phương tiện gồm các sản phẩm đồ họa mỹ thuật và đồ họa kỹ thuật, tham gia các dự án phần mềm trong thiết kế đồ họa tương tác người máy, các hệ thống thực tại ảo…

Kỹ sư phân tích hệ thống, thiết kế, xây dựng và phát triển các sản phẩm phần mềm ứng dụng trên máy tính, trên nền Web với các công nghệ hiện đại như Microsoft.Net, Java, PHP…

Kỹ sư phân tích, thiết kế, xây dựng và phát triển các sản phẩm phần mềm ứng dụng trên thiết bị di động với công nghệ mới như Android, iOS…

Chuyên gia nghiên cứu, phân tích để cố vấn, tham mưu cho các tổ chức nhằm hoạch định các chính sách về CNTT, thúc đẩy phát triển ứng dụng CNTT cho tổ chức đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao.

Nghiên cứu viên - tham gia các nhóm nghiên cứu trong các trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin, các viện nghiên cứu về các lĩnh vực có liên quan trong và ngoài nước.

Tham gia trợ giảng và hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục đào tạo trong và ngoài nước,…

 

Lượt xem: 2678