Viện Đại Học Mở Hà Nội

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

Ngày đăng 14/04/2017

(Tên tiếng Anh: Technical Engineering of Electronics and Communications)

  1. Mã ngành tuyển sinh: 52510302
  2. Thời gian đào tạo:  4 năm
  3. Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

Lượt xem: 2071