Viện Đại Học Mở Hà Nội

NGÀNH KẾ TOÁN

Ngày đăng 14/04/2017

(Tên tiếng Anh: Accounting)

 1. Mã ngành tuyển sinh:      52340301
 2. Thời gian đào tạo:                        4 năm
 3. Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân
 4. Chương trình đào tạo

Theo học ngành kế toán, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ sở của khối ngành Kinh doanh và Quản lý như Kinh tế vĩ mô - Kinh tế vi mô - Luật kinh tế - Kinh tế đầu tư - Tài chính tiền tệ - Thống kê doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp - Tín dụng và thanh toán quốc tế . Ngoài ra, sinh viên được trang bị những kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành đào tạo như: Nguyên lý kế toán - Kế toán tài chính - Kế toán quốc tế - Kế toán quản trị - Kế toán hành chính sự nghiệp - Kế toán công ty - Phân tích báo cáo tài chính - Kiểm toán - Phân tích hoạt động kinh doanh theo Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam và Quốc tế, Chế độ kế toán Việt Nam…Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị các kiến thức bổ trợ cho chuyên ngành như Thuế-  Định giá tài sản- Thẩm định dự án đầu tư- Thương mại điện tử- Tin học ứng dụng trong kế toán- Tiếng anh - Kỹ năng mềm…

Tốt nghiệp ra trường, sinh viên thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ như lập chứng từ kế toán, lập và ghi sổ kế toán, lập và phân tích báo cáo tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh; Có khả năng xây dựng và tổ chức bộ máy kế  toán ở các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ra, còn có khả năng hành nghề kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn tài chính, định giá tài sản, tư vấn tổ chức và thực hiện các hoạt động tài chính, kế toán của các đơn vị…

Các vị trí công việc có thể đảm nhiệm

 • Các Tổng cục, Cục, Vụ: Tổng cục Thuế; Cục Thuế; Cục Tài chính doanh nghiệp; Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại; Vụ Tài chính; Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán; Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp; Vụ Chính sách thuế; Vụ Tài chính tiền tệ…
 • Các phòng chức năng: Kế toán, Quản lý ngân sách… tại các Sở: Sở Tài chính, Sở Công thương, các Chi cục Thuế… ở các tỉnh, thành phố;
 • Các loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trong nước;
 • Các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Các công ty kiểm toán, công ty tư vấn tài chính, ngân hàng
 • Hành nghề độc lập về Kiểm toán, Kế toán, Tư vấn Thuế, Định giá tài sản, Quản tài viên..
 • Các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng soạn thảo văn bản pháp lý về kế toán nói riêng và về kinh tế quản lý nói chung…
 • Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường ĐH, CĐ, TCCN có đào tạo ngành Kế toán, Kiểm toán.

Đăng ký tư vấn

Lượt xem: 2022