Viện Đại Học Mở Hà Nội

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Ngày đăng 14/04/2017

(Tên Tiếng Anh: Business Administration)

  1. Mã ngành tuyển sinh:      52340101
  2. Thời gian đào tạo:            4 năm
  3. Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân
  4. Chương trình đào tạo:

+ Quản trị kinh doanh (thuộc Khoa kinh tế)

Theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, sinh viên không chỉ được học các kiến thức cơ sở ngành kinh tế: Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Kinh tế phát triển - Kinh tế đầu tư - Kinh tế quốc tế - Kinh tế bảo hiểm - Kinh tế môi trường - Luật Kinh tế…, mà còn được cung cấp những kiến thức cơ bản về ngành:  Quản trị học - Tài chính tiền tệ… Ngoài ra, sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng về khối kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành như: Quản trị kinh doanh - Quản trị chiến lược - Quản trị nhân lực - Quản trị tài chính - Quản trị Marketing - Quản trị sản xuất & tác nghiệp - Quản trị chất lượng sản phẩm -  Quản trị công nghệ - Phân tích hoạt động kinh doanh. Đồng thời, sinh viên cũng được trang bị các kiến thức bổ trợ của chuyên ngành như thị trường chứng khoán, quản trị rủi ro, thương mại điện tử, tiếng anh và tin học trong quản trị kinh doanh…

Các vị trí công việc có thể đảm nhiệm:

  • Các cơ quan quản lý nhà nước; đơn vị hành chính sự nghiệp  với vai trò lãnh đạo hoặc quản lý điều hành; chuyên viên các Cục, Vụ, phòng chức năng như tài chính - kế hoạch, dự án,
  • Các doanh nghiệp, ngân hàng thuộc mọi khu vực kinh tế trong và ngoài nước  với vai trò lãnh đạo hoặc quản lý điều hành; hoặc làm việc tại các phòng chức năng như phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức nhân sự, phòng dự án, phòng R&D, phòng thị trường…
  • Các cơ sở đào tạo (các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp), các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh: với vai trò giảng dạy, nghiên cứu.

Đăng ký tư vấn

Lượt xem: 2107