Viện Đại Học Mở Hà Nội

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

Ngày đăng 14/04/2017

(Tên Tiếng Anh Economic Law)

  1. Mã ngành tuyển sinh:      52380107
  2. Thời gian đào tạo:                        4 năm
  3. Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân
  4. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trang bị cho người học bên cạnh các kiến thức chung của khối ngành khoa học xã hội là nền tảng kiến thức cơ bản ngành đến kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành Luật Kinh tế với các môn học mang tính thực tiễn và ứng dụng cao như: Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Lao động, Luật Tài chính, Luật Ngân hàng, Luật Chứng khoán và thị trường chứng khoán, Luật Thương mại quốc tế, Pháp luật kinh doanh bất động sản, Luật Sở hữu trí tuệ,… Bên cạnh đó, các môn học phát triển kỹ năng chuyên ngành như Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng, Kỹ năng tư vấn pháp luật về thuế, Kỹ năng tư vấn về đất đai, Kỹ năng nghề Luật… là một trong điểm đặc thù của chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế tại Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội.

Các vị trí công việc có thể đảm nhiệm

  • Cơ quan nhà nước: Hệ thống Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân từ trung ương đến địa phương; Tổng cục thi hành án dân sự, Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Vụ Hành chính tư pháp, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Sở Tư pháp tại các tỉnh, thành phố; Phòng, ban pháp chế tại các cơ quan nhà nước,…
  • Doanh nghiệp: Luật sư tư vấn, luật sư tranh tụng tại các văn phòng luật sư; công chứng viên tại văn phòng công chứng; chuyên viên pháp chế tại các doanh nghiệp; các công việc liên quan đến đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng…
  • Cơ sở đào tạo và nghiên cứu: Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo ngành Luật Kinh tế; các viện nghiên cứu, trung tâm cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý.

Đăng ký tư vấn

Lượt xem: 2081