Viện Đại Học Mở Hà Nội

NGÀNH LUẬT QUỐC TẾ

Ngày đăng 14/04/2017

(Tên Tiếng Anh: International Law)

  1. Mã ngành tuyển sinh:      52380108
  2. Thời gian đào tạo:                        4 năm
  3. Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân
  4. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trang bị cho người học bên cạnh các kiến thức chung của khối ngành khoa học xã hội là nền tảng kiến thức cơ bản ngành đến kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành Luật Quốc tế với các môn học thiết thực và mang tính thời sự như: Công pháp quốc tế, Tư pháp quốc tế, Luật vận chuyển hàng hải và hàng không quốc tế, Pháp luật Cộng đồng ASEAN, Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế, Pháp luật về đấu thầu quốc tế, Kỹ năng đàm phán và thực thi Điều ước quốc tế… Đồng thời, Khoa Luật chú trọng đào tạo Tiếng Anh cơ bản và Tiếng Anh chuyên ngành nhằm tạo lợi thế cho sinh viên ngành Luật Quốc tế sau khi ra trường.

  1. Các vị trí công việc có thể đảm nhiệm
  • Cơ quan nhà nước: Hệ thống Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân từ trung ương đến địa phương; Tổng cục thi hành án dân sự, Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp chế; Sở Tư pháp tại các tỉnh, thành phố; Phòng, ban pháp chế; các công việc về nghiên cứu, hoạch định chính sách về các vấn đề liên quan đến luật pháp quốc tế và hợp tác quốc tế của các bộ ngành và các cơ quan nhà nước…
  • Doanh nghiệp: Luật sư tư vấn, luật sư tranh tụng tại các văn phòng luật sư; công chứng viên tại văn phòng công chứng; chuyên viên pháp chế tại các doanh nghiệp; các công việc liên quan đến đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng thương mại quốc tế…
  • Cơ sở đào tạo và nghiên cứu: Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo ngành Luật Quốc tế; các viện nghiên cứu, trung tâm cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý.

Đăng ký tư vấn

Lượt xem: 1876