Viện Đại Học Mở Hà Nội

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Ngày đăng 14/04/2017

(Tên Tiếng Anh: English)

  1. Mã ngành tuyển sinh:      52220201
  2. Thời gian đào tạo:                        4 năm
  3. Văn bằng tốt nghiệp: Tốt nghiệp đại học
  4. Chương trình đào tạo

Ngoài khối kiến thức giáo dục đại cương với các học phần như Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tiếng Việt thực hành, Dẫn luận ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học đối chiếu, Lịch sử văn minh thế giới, Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam…, chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh còn cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về ngành học, như khối kiến thức về ngôn ngữ: Ngữ âm thực hành, Ngữ âm lý thuyết, Ngữ nghĩa học, Ngữ pháp thực hành, Ngữ pháp lý thuyết…; khối kiến thức văn hóa - văn học: Giao thoa văn hóa, Lịch sử phát triển tiếng Anh, Văn học Anh - Mỹ, Đất nước học; khối kiến thức tiếng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Bên cạnh đó, khi học ngành Ngôn ngữ Anh, người học còn được lựa chọn các kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Dịch hoặc Giảng dạy, như Thực hành biên - phiên dịch, Lý thuyết dịch, Phân tích diễn ngôn… (chuyên ngành dịch), hay Giáo học pháp đại cương, Phương pháp giảng dạy tiếng Anh,Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm, Thực hành giảng dạy….(chuyên ngành giảng dạy). Ngoài ra, người học còn được bổ trợ kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp qua các học phần như: Tiếng Anh thương mại, Tốc kí, Giao tiếp liên nhân, Kĩ năng thuyết trình, …

  1. Các vị trí công việc có thể đảm nhiệm
  • Các Tổng cục, Cục, Vụ: Tổng cục Du lịch Việt Nam, Tổng cục Hải quan, Cục xúc tiến thương mại, Cục đầu tư nước ngoài, Cục Lãnh sự, Cục Lễ tân nhà nước, Vụ hợp tác quốc tế, Vụ chính sách đối ngoại, Vụ Các tổ chức quốc tế…
  • Vụ Hợp tác quốc tế, phòng hợp tác quốc tế, phòng đối ngoại thuộc các Bộ, Tổng cục…
  • Các phòng chức năng có hoạt động liên quan với người nước ngoài, các đối tác nước ngoài thuộc các Sở như: Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch...
  • Biên - phiên dịch tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp…
  • Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trường phổ thông, trung tâm ngoại ngữ…

Đăng ký tư vấn

Lượt xem: 2289