Viện Đại Học Mở Hà Nội

NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

Ngày đăng 14/04/2017

(Tên Tiếng Anh: Chinese)

  1. Mã ngành tuyển sinh:      52220204
  2. Thời gian đào tạo:                        4 năm
  3. Văn bằng tốt nghiệp: Tốt nghiệp đại học 
  4. Chương trình đào tạo     

Đào tạo cử nhân ngành tiếng Trung Quốc có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp để làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Trung Quốc. Sinh viên được trang bị kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Trung Quốc, văn hóa văn học, xã hội, kinh tế thương mại, du lịch Trung Quốc; Được rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Trung Quốc ở mức độ thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường. Đồng thời còn trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập, kỹ năng nghề nghiệp hiệu quả qua các môn học như: Hán ngữ thương mại, Hán ngữ du lịch, Dịch tốc ký, Dịch chuyên ngành…nhằm bảo đảm cho sinh viên có đủ trình độ nghiệp vụ về công tác biên – phiên dịch, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội v.v…trong quá trình hội nhập quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra trình độ Hán ngữ (HSK) cấp độ 5, và đạt trình độ B1 tiếng Anh khung tham chiếu Châu Âu - theo quy định của BGD&ĐT.

  1. Các vị trí công việc có thể đảm nhiệm
  • Các Tổng cục, Cục, Bộ, Vụ: Tổng cục Du lịch Việt Nam, Tổng cục Hải Quan, Bộ Ngoại giao, Cục đầu tư, Cục lãnh sự, Vụ hợp tác quốc tế.
  • Các phòng chức năng có hoạt động liên quan với người nước ngoài, các đối tác nước ngoài thuộc các Sở như: Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Sở Văn hóa…
  • Biên -  phiên dịch tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp liên doanh nước ngoài, các ngân hàng liên doanh quốc tế như Ngân hàng công thương Trung Quốc( ICBC), Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC)…

Đăng ký tư vấn

Lượt xem: 1985