Viện Đại Học Mở Hà Nội

NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Ngày đăng 14/04/2017

(Tên Tiếng Anh: Finance and Banking)

  1. Mã ngành tuyển sinh:      52340201
  2. Thời gian đào tạo:                        4 năm
  3. Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân
  4. Chương trình đào tạo

Theo học ngành Tài chính - Ngân hàng sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về  lý luận chính trị Mác - Lênin,  tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật đại cương, những kiến thức chung về toán: Toán giải tích, Đại số, Xác suất thống kê…những kiến thức cơ bản của ngành như: Nguyên lý thống kê kinh tế, Nguyên lý kế toán, Luật kinh tế, kinh tế lượng, Tài chính tiền tệ,  Ngoài ra sinh viên còn được nghiên cứu kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành như:

Chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiệp, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Kế toán quản trị, Kế toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, quản trị rủi ro…

Chuyên ngành Ngân hàng thương mại: Kế toán ngân hàng, Marketting Ngân hàng, Tín dụng Ngân hàng, Ngân hàng thương mại, Thanh toán quốc tế, thị trường chứng khoán…

Ra trường, cử nhân các chuyên ngành sẽ có khả năng nghiên cứu, quản lý và hoạch định các chính sách chiến lược nhằm giải quyết những vấn đề chuyên môn có liên quan đến những lĩnh vực chuyên ngành…

  1. Các vị trí công việc có thể đảm nhiệm
  • Các Tổng cục, Cục: Tổng cục Thuế, Tổng cục Dự trữ nhà nước; Cục Tài chính doanh nghiệp, cục Thuế, Cục Tin học và thống kê tài chính, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Cục Quản lý công sản….
  • Các Vụ: Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Vụ tài chính, Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Vụ chế độ kế toán và kiểm toán, Vụ chính sách thuế, Vụ tài chính tiền tệ…
  • Các cơ quan kinh tế tiền tệ, các tổ chức tín dụng, các công ty cho thuê tài chính, bảo hiểm, mua bán nợ, kiểm toán trong nước và quốc tế như: hệ thống các ngân hàng, kho bạc nhà nước, các TT. Giao dịch chứng khoán từ trung ương đến địa phương, ủy ban Chứng khoán nhà nước, các công ty bảo hiểm nhân thọ…
  • Các phòng chức năng: Tài chính Doanh nghiệp, Tài chính hành chính sự nghiệp, Quản lý ngân sách…tại các Sở tài chính, Sở Giao dịch…ở các tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước.
  • Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường ĐH, CĐ, TCCN có đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng.

Đăng ký tư vấn

Lượt xem: 1925