Viện Đại Học Mở Hà Nội

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2016

Ngày đăng 18/07/2016

Thí sinh có thể download hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh "tại đây"

Thí sinh có thể download thông báo tuyển sinh "tại đây"

Hạn nộp hồ sơ đối với thí sinh thuộc đối tượng phải học bổ sung kiến thức là 31/07/2016; các đối tượng khác là 31/08/2016.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo (A1.3 và A1.4)

 

 

Lượt xem: 5491