Trường Đại Học Mở Hà Nội

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2016

Ngày đăng 31/07/2016

- Thí sinh download tài liệu Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2016 tại Viện Đại Học Mở Hà Nội tại đây.

- Thí sinh có thể tải Phiếu đăng ký xét tuyển vào Viện ĐH Mở HN tại đây.

 

Lượt xem: 24453