Trường Đại Học Mở Hà Nội

Thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2016

Ngày đăng 01/08/2016

- Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến tại đây

- Thí sinh có thể xem Hướng dẫn đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2016 tại đây.

- Thí sinh có thể tải Phiếu đăng ký xét tuyển vào Viện ĐH Mở HN tại đây.

- Thí sinh có thể tải Thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2016 vào Viện ĐH Mở HN tại đây.

 

 

Thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2016

Lượt xem: 48636