Trường Đại Học Mở Hà Nội

Đề án tuyển sinh năm 2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội

Ngày đăng 17/07/2017

 

Đăng ký chuyên ngành xét tuyển (Chỉ dành cho ngành Quản trị kinh doanh)

Thí sinh xem chi tiết thông tin tuyển sinh của Viện Đại học Mở Hà Nội tại đây

Thí sinh xem chi tiết thông tin đảm bảo chất lượng tại đây

Lượt xem: 48276