Trường Đại Học Mở Hà Nội

Hướng dẫn thí sinh thay đổi Nguyện vọng xét tuyển

Ngày đăng 15/07/2017

Thí sinh có thể tải mẫu Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tại đây

 

Lượt xem: 6126