Viện Đại Học Mở Hà Nội

Danh sách thí sinh tuyển thẳng vào đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng 21/07/2017

Tính đến 17h00 ngày 20/07/2017 không có thí sinh nào trong danh sách được tuyển thẳng đến xác nhận nhập học tại Viện Đại học Mở Hà Nội. Vậy theo quy định các thí sinh này sẽ bị xóa tên khỏi danh sách được tuyển thẳng.

Lượt xem: 3267