Trường Đại Học Mở Hà Nội

Đề án tuyển sinh năm 2022

Ngày đăng 10/03/2022

Đề án tuyển sinh 2022

1. Phần I Thông tin chung về trường Đại học Mở Hà Nội xem tại đây
2. Phần II Đề án tuyển sinh trình độ Đại học
    Mục 1 tuyển sinh đại học chính quy xem tại đây
    Mục 2 tuyển sinh đại học vừa làm vừa học xem tại đây
    Mục 3 tuyển sinh đại học từ xa xem tại đây
    Mục 4 tuyển sinh văn bằng hai chính quy, Liên thông đại học chính quy, song bằng, liến kết quốc tế xem tại đây
3. Phần III Đề án tuyển sinh Thạc sĩ xem tại đây
4. Phần IV Đề án tuyển sinh Tiến sĩ xem tại đây 
Lượt xem: 20878