Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đợt bổ sung 2017

/
/
Chú ý:

* Các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung cần kiểm tra kỹ chuyên ngành đào tạo phù hợp với tổ hợp xét tuyển như sau:

- Ngành Thiết kế công nghiệp gồm 3 tổ hợp:

   + H00 (Hình họa, Bố cục màu, Ngữ văn)

   + H01 (Hình họa, Toán, Ngữ văn)

   + H06 (Hình họa, Ngữ văn, Tiếng Anh)

- Ngành Công nghệ sinh học gồm 3 tổ hợp:

   + B00 (Hóa học, Sinh học, Toán)

   + A00 (Hóa học, Toán, Vật lý)

   + D07 (Hóa học, Toán, Tiếng Anh)

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông gồm 3 tổ hợp:

   + A00 (Vật lý, Toán, Hóa học)

   + A01 (Vật lý, Toán, Tiếng Anh)

   + C01 (Vật lý, Toán, Ngữ văn)