PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SỸ
Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu này là đúng sự thật và xin thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của thí sinh đăng ký dự thi cao học theo đúng các quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của Trường Đại học Mở Hà Nội

Chú ý: Những thông tin được đánh dấu sao(*) là những trường bắt buộc nhập thông tin.